Jdi na obsah Jdi na menu

Moderní Sovereign

Historii moderních Sovereign otevírá král Jiří III. (4. 6. 1738 - 29. 1. 1820), vnuk Jiřího II., panovník Království Velké Británie a Irska (od 25. 10. 1760) a panovník Spojeného království Velké Británie a Irska (od 1. 1. 1801).  

jiri_iii_upr.jpg Jako první britský král systematicky studoval přírodní vědy. Slovem i písmem ovládal angličtinu a němčinu (byl kurfiřtem a od roku 1815 králem hanoverským) a studoval rovněž astronomii, matematiku, francouzštinu, latinu, dějepis, zeměpis, obchod, zemědělství a také ústavní právo.

Za jeho vlády po vítězné sedmilété válce s Francií dosáhla Británie dominantního postavení v Severní Americe a Indii, aby následně své postavení v Americe ztratila po prohrané válce o nezávislost. Jeho armáda se rovněž přičinila v roce 1815 o konečný pád Napoleona Bonaparte.

V té době už ale žil (od roku 1811) trvale v ústraní na Windsorském hradu - důvodem byla jeho stále se zhoršující těžká metabolická porucha. Jeho revmatismus přešel až do stadia šílenství, oslepl, ohluchl a před svým skonem už nemohl ani chodit. 

Zajímavostí je, že právě on v roce 1762 zakoupil pro soukromé účely Buckinghamský palác.  

V průběhu jeho panování došlo k převratným dějinným zlomům celosvětového významu nejen na politické scéně, ale i na poli vědy a techniky. Do průmyslu vstoupila pára. A týká se to i historie minci, Sovereign nevyjímaje.  

Anglický továrník Matthew Boulton v partnerství se skotským inženýrem Jamesem Wattem aplikovali moderní technologie, využívající parního pohonu i do mincovnictví. Jejich parní stroje na ražbu mincí, které nahradily stávající ruční lisy, dokázaly chrlit mince po milionech. Ražba se výrazně zlevnila a vlastní hodnota mincí se podstatně snížila, hluboko pod její hodnotu nominální.    

Po několikaletém úsilí získala Boultonova mincovna Soho pětadvacetiletý kontrakt na ražbu prvních britských měděných mincí. Jeho "cartwheel" /kolo od vozu/ mince byly dobře navržené a obtížně padělatelné. Velké britské měděné Penny přežily téměř dvě století až do roku 1971, do přechodu Británie na decimální soustavu.

. penny_1797_upr.jpg
Cartwheel Penny 1797 
(přestože byla ražena několik let, letopočet zůstával stále stejný).

Mezníkem pro britské mincovnictví byl rok 1816. Královská mincovna byla přestěhována
z londýnského Toweru do Tower Hill a parní razící stroje definitivně nahradily ruční lisy.

Své obnovené premiéry se hned rok nato dočkal po 213 letech i nový, moderní Sovereign, aby nahradil staré Guineje. Z nich si ponechal ryzost kovu, tedy 22 karátů (91a2/3 podílu zlata), ze starých Sovereign převzal jejich prapůvodní hodnotu 20 šilinků. Doplněn byly o Half Sovereign, tedy "půlsovrén" o poloviční hmotnosti a rovněž o Double Sovereign - dvoulibru 2 Pounds (dvojnásobná hmotnost) a ještě větší pětilibru 5 Pounds (pětinásobná hmotnost).

 sov_1817_upr.jpg

V roce 1817 se zrodil nový

MODERNÍ SOVEREIGN